Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti HANKER Bohemia s.r.o., U Čápova dvora 3036 Tábor 5, Czech Republic 390 05, Česká republika, e-mail: sekretariat@hanker.cz, telefon: +420381254521 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( http://hanker.cz/ ). (“Služba”). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Jak používáme vaše údaje:
Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  • Reklama
  • Sběr zpětné vazby od zákazníků
  • Podpora
  • Administrativní informace
  • Ochrana webu
  • Komentáře

Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujeme, pokud od nás nebude vyžadováno jinak. zákon.

Vaše práva:
V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na sekretariat@hanker.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Vezměte na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Soubory cookie atd.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Ochrana:
Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a my použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:
Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na adresu HANKER Bohemia s.r.o., U Čápova dvora 3036 Tábor 5, email: sekretariat@hanker.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Aktualizováno: 05.06.2023